Pestit

Partiossa vapaaehtoisten rooleja kutsutaan pesteiksi. Pesteillä on aina jokin sovittu sisältö ja kesto. Tänne kootaan kuvauksia siitä, mitä mikäkin pesti sisältää Jokihisissa.

Ryhmänjohtajapesteissä suositaan parijohtajuutta.

Jos jokin pesti kiinnostaa, kysy ihmeessä lisää lippukunnanjohtaja Ilari Laitiselta (045 6738727, ilari@jokihiset.fi)!

Yli 18-vuotiaille partiolaisille ja kaikille ryhmänjohtajille seuraava kurssi on pakollinen:
- turvallisesti yhdessä (verkkokurssi).

Akela (sudenpentujen ryhmänjohtaja)

Akela on aikuinen (23+) tai vaeltajaikäinen (18–22 v.) johtaja, joka huolehtii sudenpentulauman toimimisesta. Sudenpentulaumassa on 8–12 iältään noin 7–9-vuotiasta lasta. Akela suunnittelee oman ryhmänsä ohjelman valmiiden materiaalien pohjalta sekä toteuttaa ohjelman viikottaisissa kokouksissa, retkillä ja muissa tapahtumissa.

Akelan pestin menestyksekäs hoitaminen vaatii toimintakauden aikana tyypillisesti noin 2–3 tuntia viikossa sekä muutaman kerran vuodessa tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen kuluvan ajan. Akelan tulee olla lippukunnan jäsen ja maksaa aloitus- ja jäsenmaksut. Kun hän on itse ollut aktiivisesti mukana suunnittelemassa ryhmän tai lippukunnan retkeä tai muuta tapahtumaa, on osallistumismaksu vapaaehtoinen.

Tukenaan akelalla ovat lippukunnan muut johtajat sekä kuukausittain kokoontuva johtajaneuvosto, jossa käydään läpi yhteisiä tapahtumia ja ratkotaan mahdollisesti eteen tulevia pulmia. Lippukunta tukee myös kutakin johtajaa kustantamalla vuosittain kaksi koulutusta.

Tehtävään pätevöittävät käytännön kokemus sekä seuraavat koulutukset:
- tervetuloa partioon (3 h),
- ensiapukurssi (EA1 tai EA2) (12 h),
- akela-sampokurssi (15 h).

Tehtävässä toimimista tukee merkittävästi seuraava koulutus:
- partiojohtajan peruskurssi (30 h + johtamisharjoitus, yhteensä noin 87 h).

Kun kokeneempi johtaja on tukena, näitä kaikkia ei ole pakko olla käytynä, mutta ne auttavat tehtävässä toimimista huomattavasti. Kursseilla on erittäin kivaa ja samalla tulee tutustuneeksi muistakin lippukunnista tuleviin ihmisiin!

Jokihisten superhienot akelat ovat tällä hetkellä Salla, Anna, Maija ja Christa (marraskuu 2017).

Sampo (seikkailijoiden ryhmänjohtaja)

Sampo on aikuinen (23+) tai vaeltajaikäinen (18–22 v.) johtaja, joka huolehtii seikkailijajoukkueen toimimisesta. Seikkailijajoukkueessa on 10–15 iältään noin 10–12-vuotiasta lasta. Kokouksissa joukkue jakaantuu toisinaan pienempiin vartioihin, joita johtaa yksi vartion jäsenistä. Sampo suunnittelee oman ryhmänsä ohjelman valmiiden materiaalien pohjalta sekä toteuttaa ohjelman viikottaisissa kokouksissa, retkillä ja muissa tapahtumissa.

Sammon pestin menestyksekäs hoitaminen vaatii toimintakauden aikana tyypillisesti noin 2–3 tuntia viikossa sekä muutaman kerran vuodessa tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen kuluvan ajan. Sammon tulee olla lippukunnan jäsen ja maksaa aloitus- ja jäsenmaksut. Kun hän on itse ollut aktiivisesti mukana suunnittelemassa ryhmän tai lippukunnan retkeä tai muuta tapahtumaa, on osallistumismaksu vapaaehtoinen.

Tukenaan sammolla ovat lippukunnan muut johtajat sekä kuukausittain kokoontuva johtajaneuvosto, jossa käydään läpi yhteisiä tapahtumia ja ratkotaan mahdollisesti eteen tulevia pulmia. Lippukunta tukee myös kutakin johtajaa kustantamalla vuosittain kaksi koulutusta.

Tehtävään pätevöittävät käytännön kokemus sekä seuraavat koulutukset:
- tervetuloa partioon (3 h),
- ensiapukurssi (EA1 tai EA2) (12 h),
akela-sampokurssi (15 h).

Tehtävässä toimimista tukee merkittävästi seuraava koulutus:
- partiojohtajan peruskurssi (30 h + johtamisharjoitus, yhteensä noin 87 h).

Kun kokeneempi johtaja on tukena, näitä kaikkia ei ole pakko olla käytynä, mutta ne auttavat tehtävässä toimimista huomattavasti. Kursseilla on erittäin kivaa ja samalla tulee tutustuneeksi muistakin lippukunnista tuleviin ihmisiin!

Jokihisten sankarisammot ovat tällä hetkellä Maikki, Milla ja Ilari (marraskuu 2017).

Jokihiset Expanded Navigation


×

Jokihiset Site Map


×

Menu Kirjaudu sisälle