Jokihiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous 15.3.2022

01.03.2022, Kirjoittaja: Ilari

Paikka: Teams (Jokiniemen koulu, Kauratie 2)
Aika: tiistai 15.3.2021 kello 19.00
 
Esityslista
 
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuoden 2021 toimintakertomuksen vahvistaminen
6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapauden myöntäminen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon perusteella
8. Vuoden 2023 jäsen- ja aloitusmaksujen vahvistaminen sekä tarvittaessa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n valtuuttaminen keräämään lippukunnan jäsenmaksut
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen
 
Kokoukseen suositellaan osallistumaan etäyhteyksien avulla. Linkki Teams-palaveriin toimitetaan jäsenille sähköpostitse.
 
Tervetuloa!
 
Kokouksessa on äänioikeus lippukunnan A-jäsenillä eli niillä yhdistyksen jäsenillä, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta. Kaikilla jäsenillä on puheoikeus.

Jokihiset Expanded Navigation


×

Jokihiset Site Map


×

Menu Kirjaudu sisälle