Jokihiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous 26.3.2019

12.03.2019, Kirjoittaja: Ilari

Paikka: Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, Vantaa
Aika: tiistai 26.3.2019 kello 20.00

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuoden 2018 toimintakertomuksen vahvistaminen
6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapauden myöntäminen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon perusteella
8. Vuoden 2020 jäsen- ja aloitusmaksujen vahvistaminen sekä tarvittaessa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n valtuuttaminen keräämään lippukunnan jäsenmaksut
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä Skypellä (käyttäjä: ilarilaitinen).

Tervetuloa!

Kokouksessa on äänioikeus lippukunnan A-jäsenillä eli niillä yhdistyksen jäsenillä, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta. Kaikilla jäsenillä on puheoikeus.

Jokihiset Expanded Navigation


×

Jokihiset Site Map


×

Menu Kirjaudu sisälle