Jokihiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous 30.3.2021

16.03.2021, Kirjoittaja: Ilari

Paikka: Teams (Tikkurilantie 55 B 64, 01300 Vantaa)
Aika: tiistai 30.3.2021 kello 20.00
 
Esityslista
 
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuoden 2020 toimintakertomuksen vahvistaminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapauden myöntäminen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon perusteella
8. Vuoden 2022 jäsen- ja aloitusmaksujen vahvistaminen sekä tarvittaessa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n valtuuttaminen keräämään lippukunnan jäsenmaksut
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen
 
Kokoukseen voi osallistua VAIN etäyhteyksien avulla. Linkki Teams-palaveriin on toimitettu jäsenille sähköpostitse.
 
Tervetuloa!
 
Kokouksessa on äänioikeus lippukunnan A-jäsenillä eli niillä yhdistyksen jäsenillä, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta. Kaikilla jäsenillä on puheoikeus.

Jokihiset Expanded Navigation


×

Jokihiset Site Map


×

Menu Kirjaudu sisälle